Znaczenie dobrego biznesplanu

Bardzo często nie docenia się znaczenia dobrze napisanego biznesplanu. Większość młodych przedsiębiorców uważa, że od dobrze napisanego biznesplanu zależy tylko i wyłącznie szansa na otrzymanie dofinansowania. I o ile poziom biznesplanów w przeciętnych urzędach pracy, czekających na rozpatrzenie nie jest szczególnie wysoki, to już oczekując większych grantów i celując w wyższe kwoty wsparcia, mając w planach otwarcie od razu wieloosobowego przedsiębiorstwa, trzeba się mocniej postarać. Łatwo więc wpaść tutaj w przekonanie, że dobry biznesplan to przede wszystkim taki, który pokaże jak wiele pieniędzy przynieść może biznes. Taka pokusa siedzi w każdym początkującym biznesmenie, który nie zakłada nigdy swojej porażki i dla własnego psychicznego komfortu woli patrzeć w przyszłość zbyt optymistycznie, niż pesymistycznie. Łatwo jest jednak nie tylko wprowadzić w błąd pracownika, który przygotowuje wszystkie analizy, ale także samego siebie. Dobrze napisany biznesplan działa niczym drogowskaz przez pierwsze miesiące pracy. Jeśli na papierze dobrze wyglądały wydatki i tylko dlatego bilans był poprawny a już na początku działania właściciel zauważy, że otrzymywane faktury mocno rozmijają się z jego założeniami, będzie to okazja to wcześniejszego zareagowania i poprawienia działania firmy już w samym zalążku.