Zasady zawieszenia działalności gospodarczej

Zdarzają się takie okresy w działalności firmy, że następuje pewien kryzys, zyski się zmniejszają i nie bardzo jest sens prowadzić nadal firmę. Inna sytuacja to prowadzenie takiego rodzaju działalności, że firma przynosi zyski tylko w określonych ramach czasowych w roku, na przykład tylko zimą, jeśli to jest przedsiębiorstwo oczyszczania miasta ze śniegu. Dlatego warto jest zawiesić działalność firmy, jeśli przez długie okresy jej działania nie osiągamy odpowiednich dochodów, a ciągle trzeba regulować wszelkie opłaty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Działalność firmy można zawiesić na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 24 miesiące. Taki manewr nic nie kosztuje, wystarczy obecnie udać się tylko do ewidencji działalności gospodarczej w miejscu, gdzie zakładaliśmy działalność i złożyć tam stosowny wniosek. We wniosku podajemy datę początkową zawieszenia działalności gospodarczej, może to być już ta sama data, kiedy udaliśmy się do urzędu. Podanie daty, do kiedy zawieszamy nasza działalność, nie obliguje nas wcale do podjęcia z tym właśnie dniem działalności, jeśli nawet zechcemy przedłużyć okres zawieszenia działalności, też nie ma potrzeby kolejnej wizyty w urzędzie. Zasada jest taka, że nasza działalność zostanie ponownie odwieszona dopiero w sytuacji, kiedy udamy się ponownie do urzędu i zadeklarujemy konkretnie wznowienie działalności z konkretną data – może to być również dzień zgłoszenia się do urzędu.