Zakładanie własnej działalności gospodarczej – forma opodatkowania

Osoba pragnąca założyć własny biznes musi sprostać wielu formalnościom. Dobre przygotowanie , czyli orientacja w przepisach oraz kolejnych etapach zakładania firmy ułatwi to zadanie. Od 17 stycznia 2013 r. przyszli przedsiębiorcy nie muszą już zgłaszać faktu zarejestrowania firmy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tym samym został wyeliminowany jeden z przykrych obowiązków przyszłych przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że założenie firmy jest teraz proste i nieskomplikowane. Nadal wiąże się ono z wieloma formalnościami. Pierwszym krokiem, jeszcze przed zarejestrowaniem przedsiębiorstwa, powinien być wybór formy opodatkowania. Najbardziej oczywisty wydaje się podatek dochodowy. W zależności od dochodu będzie on wynosił 18 lub 32 proc. Można także wybrać podatek liniowy (19 proc.), jednak taki wybór nie pozwala na korzystanie z wielu ulg i odliczeń. Niektóre formy działalności gospodarczej mogą być rozliczane podatkiem zryczałtowanym oraz kartą podatkową. Ta druga możliwość jest najprostszym sposobem na rozliczanie się z fiskusem. Ten typ opodatkowania przeznaczony jest dla rzemieślników i niektórych usługodawców. Uproszczone formy opodatkowania przeznaczone są jednak wyłącznie dla ściśle określonych grup przedsiębiorców. Nie może z nich skorzystać każda osoba prowadząca firmę.