Zakład Ubezpieczeń Społecznych a własny biznes

Założenie działalności gospodarczej może przynieść wiele nieoczekiwanych wypadków. Jednak oddziaływanie niektórych z nich, można jednak przewidzieć i zminimalizować. Jednym z takich wypadków na pewno może być nieopłacenie, albo za małe opłacenie składki ZUS. Każdy nowy przedsiębiorca musi orientować się, jakim składkom podlega. Najczęściej w ich skład wchodzi ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, rentowe, wypadkowe, a także dobrowolnie chorobowe. Każde z tych ubezpieczeń zabierane jest z naszych dochodów. Taką składkę nie tylko można, ale i trzeba opłacać. Jest to wymóg dla każdej działalności gospodarczej. Oczywiście osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi w opłacaniu składki ZUS. Jednak, aby nie być zaskoczonym warto w tej sytuacji udać się do odpowiedniej dla naszego regionu instytucji. Obecnie zgłoszenie opłat ZUS odbywa się także przy wypełnianiu formularza CEIDG-1, dlatego w większości wypadków, nie musimy udawać się do placówki. Okazuje się jednak, że warto sprawdzić, czy to zgłoszenie doszłoby ustrzec się nieprzyjemnych wypadków. Gdy mamy się zgłosić, po otrzymanie ulgi w opłacaniu ZUS-u nadarza się właściwa okazja do skontrolowania tej sytuacji. Pamiętajmy, że każdego przedsiębiorcę obowiązują takie składki. Kontrola ich przebiegu może nam bardzo ułatwić pracę.