Wypłata i jej składniki

Wypłata jest to forma pieniężną jaką otrzymują pracownicy za swoją pracę. Ustalana jest ona na początku kiedy pracownik zatrudnia się na dane stanowisko. Nie może być ona niższa niż płaca minimalna. Do tego mogą być dodatkowe pieniądze w postaci premii, prowizji czy procentu od sprzedaży. Każda wypłata jest formą brutto dlatego pracownik musi się liczyć z tym że pewna część zostanie potrącona na podatki i składki. Jest to nawet jedna trzecia wypłaty, ponieważ każda płatność jest ustalana procentowo. Z wypłaty potrącane są przede wszystkim składki ubezpieczeniowe, w tym zdrowotne i społeczne. Do społecznych należą składki rentowe emerytalne oraz chorobowe. Dodatkowo z wypłaty potrącany jest również podatek dochodowy. Im większa wypłata tym większe sumy należne które trzeba zapłacić do urzędu. Takie prawo obwiązuje przede wszystkim podczas trwania umowy o pracę. Natomiast jeśli chodzi o umowę zlecenie lub o dzieło to wypłata jest wyższa ze względu na opłacanie tylko niektórych składek. Takie prawne ustalenia obowiązują na całym świecie dlatego kiedy pracownik zostaje przyjęty do pracy ustala się z nim wypłatę netto. Wówczas on wie ile pieniędzy dostanie na swoje konto już po odliczeniu wszystkich należności. Takie odliczenia od wypłaty obowiązują również podczas przyjmowania młodych ludzi do pracy nawet podczas ich pierwszej pracy.