Współczesna ekonomia jako nauka

Przed zdefiniowaniem ekonomii jako nauki, konieczne jest wspomnieć, że w ekonomii istnieją różne punkty widzenia, w zależności od podejścia jakie się obierze. Niemniej jednak, wyróżniają się dwa: podejście obiektywne i podejście subiektywne. Dlatego, wyróżnia się definicję obiektywną i subiektywną, które odnoszą się do wartości obiektywnych lub subiektywnych. Definicja obiektywna, jest klasyczną definicją marksistowską. Friedrich Engels wskazał na to, że ekonomia polityczna jest nauką, która bada prawa, które rządzą produkcją, dystrybucją, obiegiem i użyciem dóbr materialnych, które zaspokajają potrzeby ludzkie. Karl Marx uważa, że ekonomia jest nauką, która bada stosunki społeczne produkcji. Także nazywa się ją nauką poprawnej administracji, w przeciwieństwie do krematystyki. Nurt obiektywny opiera się na materializmie historycznym. Odnosi się do pojęcia wartościpracy, dlatego wartość ma swój obiektywny początek w ilości wymaganej pracy do uzyskania dóbr. Jest historyczny, ponieważ traktuje kapitalizm jako formę organizacji socjalnej, odpowiedniej do danego momentu historycznego. Ta definicja spłodziła nurt w myśli ekonomicznej, który dzisiaj znamy jako ekonomia polityczna. Definicja subiektywna, jest klasyczną definicją orientacji subiektywnej Lionela Robbinsa:nauka zajmująca się badaniem zaspokojenia potrzeb ludzkich za pomocą dóbr.