Wpływ biznesplanu na możliwości

Dla każdego młodego człowieka kończącego studia napisanie dobrego biznesplanu nie powinno być problemem. W wielu uczelniach kładzie się duży nacisk na to, aby absolwenci byli rzetelnie przygotowani do walki o pracę lub dofinansowanie dla własnej działalności gospodarczej. Chociaż czasami młodym ludziom brakuje śmiałości lub odwagi, samo napisanie planu dla swojej firmy nie jest niczym szczególnie obciążającym. Następnie biznesplan taki przedstawić można w wielu różnych instytucjach, państwowych i prywatnych, które widzą dobrze przygotowany biznesplan chętnie dofinansują takiego kandydata i jego starania o odniesienie sukcesu. Ale nie wolno pod żadnym pozorem tworzyć biznesplanów, które nie miałyby oparcia w rzeczywistości i nie potrafiłyby obronić się same w warunkach gospodarczej konkurencji. Biznesplan powinien zawsze uwzględniać nie tylko pozytywne scenariusze rozwoju sytuacji, ale także te pesymistyczne. Zakładając własną restaurację łatwo wpaść w przekonanie, że klienci od samego początku walić będą drzwiami i oknami. Ale niestety z tym bywa różnie i wraz z mniejszymi przychodami zmniejsza się automatycznie możliwość zrealizowania postawionych sobie wcześniej celów a nawet pojawia się groźna utraty płynności finansowej. Z dobrze napisanym biznesplanem właściciel jest natomiast strategicznie przygotowany na wszystkie możliwe okoliczności.