Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

W procesie powstawania firmy, nie liczy się tylko nasz własny pomysł i zapał do pracy. Każde nasze działanie musi być w odpowiedni sposób uregulowane. Właśnie dlatego pierwszym krokiem, którego przedsiębiorcy muszą dokonać po podjęciu decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej, jest wizyta w organie ewidencyjnym. Jak ta droga przebiega? Zgłaszając się do właściwego organu, musimy przede wszystkim złożyć prawidłowo wypełniony formularz CEIDG-1. To właśnie tam zawarte są wszelkie informacje, które określą powstającą działalność gospodarczą. Ten formularz pomaga przeistoczyć pomysł i plany biznesowy, w prawdziwą i prawnie uregulowaną firmę. Zawiera nazwę przyszłej firmy, poza tym miejsce zamieszkania i informacje dotyczące samego przedsiębiorcy, oraz adres siedziby prowadzonej działalności. To właśnie na adres firmy przychodzić będzie wszelka korespondencja, także musimy dobrze zastanowić się nad umieszczeniem takiej informacji. Jeśli nasza firma działa w kilku miejscach taka informacja także powinna się znaleźć w formularzu. Najważniejszą informacją zawartą w formularzu CEIDG-1 jest kod PKD. To on informuje nas samych, w jakiej branży i w jakim zakresie mamy zamiar działać, ale też pokazuje zainteresowanym osobom, na jakich zadaniach nasza firma się skupia. Ostatnia informacja dotyczy daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Później możemy już tylko czekać na rozstrzygnięcie.