Uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Rejestracja firmy w Polsce, po wprowadzeniu elektronicznej bazy CEDIG, nie jest skomplikowaną procedurą. Jednak sporo trudności mogą przysporzyć kolejne etapy wprowadzania przedsiębiorstwa na rynek. W konstytucji zapisane jest prawo każdego obywatela do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak szczegółowe przepisy nakładają w niektórych przypadkach konieczność otrzymania różnego rodzaju licencji, koncesji i zezwoleń. Tego typu rozwiązanie zostało wprowadzone ze względu na ważny interes społeczny. Według ustawy z dnia 2 lipca 2004, na przedsiębiorców mogą być nakładane tego typu wymogi, jak: licencja, koncesja, wpis do rejestru działalności regulowanej, zgoda na prowadzenie działalności, posiadanie uprawnień zawodowych. Brak wymaganych zezwoleń naraża przedsiębiorcę na sankcje karne. Warto więc dowiedzieć się, jakiego rodzaju działalność jest regulowana przez państwo. Na przykład obowiązek posiadania koncesji mają przedsiębiorstwa zajmujące się takimi sprawami, jak poszukiwanie złóż kopalin i dalszą ich eksploatacją, wytwarzanie materiałów wybuchowych i obrót nimi, wszelkie rodzaje działalności związane z paliwami i energią, nadawanie sygnału radiowego i telewizyjnego, przewozy lotnicze, transport drogowy, przewozy kolejowe, ochrona osób i mienia itd. Koncesje na tego typu działalność wydawane są przez odpowiednie instytucje.