Uciekanie przed bezrobociem

Coraz większym problemem krajów rozwijających się jest aktywna walka z bezrobociem. Na przestrzeni wielu lat polityka kolejnych krajów zakładała przede wszystkim likwidowanie społecznych nierówności poprzez oferowanie najbiedniejszym przysłowiowej marchewki, głównie świadczeń socjalnych oraz licznych przywilejów mieszkaniowych i prawnych, dających de facto bezrobotnym wiele zachęty do tego, aby swojej sytuacji życiowej nie zmieniać. Dlatego coraz częściej mówi się o tym, że walka z bezrobociem powinna odbywać się przede wszystkim na płaszczyźnie tworzenia miejsc pracy. Nie ma dla żadnej gospodarki nic ważniejszego niż uporanie się z wysokim bezrobociem. Kraje, które od lat mają niski współczynnik osób pozbawionych pracy od lat również rejestrują stale postępujący wzrost gospodarczy. Miejsca pracy przekładają się na większe podatki, ale także pensje dla ludzi, którzy potem wydają je w procesie konsumowania wewnątrz danego systemu. Pojawiają się więc co chwila nowe koncepcje mające na celu przede wszystkim pociągnąć ludzi bezrobotnych i tych zagrożonych bezrobociem nie tylko do szukania pracy, ale nawet do jej tworzenia. Liczne programy wsparcia finansowego są dzisiaj adresowane głównie do tych ludzi i mają oni większe szanse niż ktokolwiek inny, by poprowadzić własną, nawet jednoosobową firmę.