Sposoby finansowania działalności gospodarczej

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej wymaga posiadania funduszy na ten cel. Są to często niemałe kwoty. Zdarza się, że pełen zapału i zaangażowania przedsiębiorca, mający świetny pomysł na biznes nie może wystartować z własną działalnością gospodarczą, gdyż nie posiada ku temu odpowiednich funduszy. Pieniądze potrzebne są nie tylko na rozkręcenie biznesu, ale także na jego rozwijanie, inwestowanie, wkraczanie na nowe obszary rynku itd. Na szczęście dostępne są różnego rodzaju formy pomocy dla początkujących przedsiębiorców. Różnego rodzaju programy, fundusze i projekty skierowane są do przyszłych biznesmenów, którzy przedstawią ciekawy pomysł na swój biznes, podparty prawidłowo sporządzonym biznesplanem. Jedną z form pomocy są inkubatory przedsiębiorczości. Pomagają one młodym ludziom, do 30 roku życia, wejść w biznesowy świat. Udostępniają one biuro, pomoc prawną i księgową, firmowe konto itd. Firma działająca w ramach inkubatora nie musi być zarejestrowana i zwolniona jest z opłacania składek ZUS. Pomocy przedsiębiorcom udzielają też fundusze pożyczkowe. Pieniądze uzyskane tą drogą mogą zostać przeznaczone na założenie i rozwijanie firmy. Pomocy przedsiębiorcom udzielają też tzw. anioły biznesu, czyli osoby czy organizacje, które udzielają wsparcia adeptom biznesowym w rozwijaniu własnej firmy.