Scenariusze rozwoju sytuacji

Umiejętność odpowiednio wczesnego reagowania na wszelkie potencjalne zagrożenia rynkowe dla firmy to najtrudniejszy element zarządzania firmą. wielkie korporacje mogą jednak pozwolić sobie na zatrudnianie najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, dzięki czemu przygotowane są zawsze na najróżniejsze okoliczności. Małe i średnie przedsiębiorstwa jednak rzadko kiedy mają środki pozwalające na prowadzenie ciągłej i tak szerokiej analizy rzeczywistości rynkowej, konkurencyjności czy finansów. Wielu szefów małych i średnich firm po prostu prowadzi swoją działalność tak, by zawsze po stronie zysków było nieco więcej pieniędzy niż po stronie wydatków. i często oczywiście sprawdza się to i skutecznie pomaga przetrwać nawet najgorsze kryzysy. Ale warto czasami przygotować się na różne, szczególnie kryzysowe sytuacje. Przygotowanie specjalnego scenariusza finansowych czy administracyjnych działań na wypadek prawdziwego ekonomicznego trzęsienia ziemi czy utraty znaczącej części klientów, pomaga uniknąć chaosu w przypadku, gdy dojdzie do takich wydarzeń. Ale nie tylko chaos w przyszłości może poważnie zagrozić firmie. To także podejmowanie nieracjonalnych decyzji, do których dochodzi szczególnie często w sytuacjach stresogennych i kluczowych dla firmy. Posiadanie scenariusza z przeszłości pozwala na chłodne zdystansowanie się do wydarzeń.