Rachunek zysków i strat

W ramach działań przygotowawczych dla nowopowstałej firmy, przyszły właściciel i jednocześnie pomysłodawca, musi przygotować dokument, który określi prognozę zysków i strat. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie dla osób, które dopiero rozpoczęły przygodę z prowadzeniem własnej firmy. Jak więc wypełnić dobrze rachunek zysków i strat? Przede wszystkim musimy właściwie obliczyć wszelkiego rodzaju wpływy. Wszystkie dochody, jakimi firma będzie się mogła pochwalić muszą zostać zapisane. Ta strona zwykle jest w miarę prosta. Obliczając dochód ze sprzedaży musimy wziąć pod uwagę przewidywaną ilość klientów i oczywiście politykę cenową. Obliczając te dwie wartości dowiemy się, na jakim poziomie ukształtują się nasze dochody pieniężne. Musimy zastanowić się także nad wszelkimi innymi wpływami. Może mamy zamiar wziąć kredyt, albo uczestniczyć w programie dotacyjnym? Wszelkie kwoty muszą być wyszczególnione w rachunku zysków i strat. Dużo więcej kłopotów spotyka się z drugą częścią, czyli z wszystkimi kosztami. To tutaj musimy wliczyć wszelkie ponoszone opłaty, chociażby czynsz i to w stawce rocznej. Wlicza się tutaj także kwotę amortyzacji, czy koszty zakupionego towaru, albo sprzętu. Nawet rachunki za gaz, czy Internet muszą się znaleźć w tej części rachunku. Po stosownym obliczeniu dwóch rubryk, zobaczymy nasz zysk, lub stratę, a po odjęciu podatku dochodowego, określimy faktyczny zysk przedsiębiorstwa.