Przejście na samo zatrudnienie

Wielu pracodawców namawia etatowych pracowników, by otworzyli własną działalność gospodarczą. Przejście na samozatrudnienie daje korzyści obu stronom. Pracownik może osiągać wyższe zarobki netto, przy takiej samej kwocie brutto osiąganego zarobku. Wynika to z tego, że prowadzenie własnej działalności wymaga większych nakładów finansowych. W związku z tym zobowiązania podatkowe automatycznie maleją. W koszty uzyskania przychodu można wliczyć np. amortyzację i eksploatację samochodu, w tym zakup paliwa, myjnię itd., ponadto zakup komputera i materiałów biurowych i inne wydatki związane z prowadzoną działalnością. Pracownik etatowy ma bardzo niskie koszty uzyskania przychodu, w związku z czym dostaje on na rękę odpowiedni niższą kwotę niż osoba samozatrudniona. Przeprowadzane przez specjalistów badania dowodzą, że szybciej zwiększają się dochody osób samozatrudnionych. Przejście na samozatrudnienie jest także korzystniejsze z punktu widzenia konieczności opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Są one dużo wyższe dla pracowników etatowych. Wynika to z wysokości osiąganego przychodu. Warto więc rozważyć propozycję pracodawcy o przejściu na samozatrudnienie. Taki manewr w niektórych sytuacjach może okazać się naprawdę korzystny. Trzeba oczywiście przeanalizować wszystkie kwestie związane z tą procedurą.