Przedsiębiorstwa w walce z bezrobociem

walka z bezrobociem

Sytuacje kolejnych wielkich państw europejskiej gospodarki pokazują, że nie można za bardzo żyć na kredyt i nawet jeśli to bolesne, każda grupa społeczna powinna w imię dobra ogółu raczej rezygnować z przysługujących sobie przywilejów i godnie wspomóc własnymi pieniędzmi kasę państwa. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku i tylko tak długo, jak pieniądze te nie zostaną zmarnotrawione a pomogą rzeczywiście przejść suchą stopą przez rozlewające się morze ekonomicznego i przede wszystkim bankowego kryzysu. A zmartwień politycy kolejnych rządów mają aż za wiele, ponieważ kłopoty finansowe za granicą to tylko jedna z bolączek. Rośnie także bezrobocie a inflacja wcale nie zamierza wyhamować, co poważnie godzi w wiele, szczególnie tych słabszych gospodarek. Bezrobocie jest głównym winnym za wszelkie problemy ekonomiczne i finansowe danego kraju, więc walka z nim leży w interesie wszystkich. Niestety firmy nie są przekonane dzisiaj do prowadzenia zatrudnienia, szczególnie na tych niższych stanowiskach. Bo prezesów i menadżerów może z chęcią by przyjęły, ale mnożenie kosztów na pozycji najmniej wykwalifikowanych pracowników, którzy potem zawsze stają pierwsi w kolejce do redukcji zatrudnienia, jest w niepewnych czasach złym pomysłem. I z tego właśnie względu firmy raczej niechętnie myślą o zwiększaniu dziś zatrudnienia.