Prosta rejestracja firmy

Rejestracja firmy w Polsce została bardzo uproszczona dzięki wprowadzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG). Jest to ogólnopolska baza danych, dostępna online. Możliwe jest za jej pośrednictwem dokonanie elektronicznej rejestracji firmy bez wychodzenia z domu. Procedura nie jest skomplikowana, polega na wypełnieniu elektronicznego formularza i przesłaniu go online do bazy. W ten prosty sposób przedsiębiorstwo zostaje zarejestrowane. O fakcie powstania firmy informowane są takie instytucje jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy oraz Główny Urząd Statystyczny. Świeżo upieczony przedsiębiorca staje się więc płatnikiem składek na ubezpieczenie (w tym emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne), płatnikiem podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadaczem numeru REGON, o którego wydanie musi wcześniej poprosić. Zwolnione z tego obowiązku są osoby posiadające już dziewięciocyfrowy REGON. W ich przypadku dotychczasowy numer wymaga jedynie potwierdzenia. Urząd skarbowy nadaje początkującemu przedsiębiorcy NIP. Pozostaje jeszcze wybór formy opodatkowania. Nad tą kwestią warto pochylić się jeszcze przed zarejestrowaniem firmy. O formie opodatkowania można poinformować w formularzu CEDIG, nie jest to jednak obowiązkowe. Zobowiązani są do tego jedynie ci przedsiębiorcy, którzy wybrali kartę podatkową jako sposób rozliczania się z urzędem skarbowym.