Preferencje dla zakładających własną działalność

zakladanie dzialanosci

Od dawna wiele mówi się w naszym kraju, przynajmniej mówią o tym kolejne ekipy rządowe, że należy tworzyć ułatwienia dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, a zwłaszcza dla tworzących małe i średnie firmy, które są największym pracodawcą w naszym kraju. |Jeżeli chodzi jednak o procedury związane z założeniem firmy, jeszcze wiele jest do zrobienia w tej kwestii. Istotnym jednak dla przedsiębiorcy jest zmniejszenie wymiaru składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Otóż przedsiębiorca, który w ciągu 5 lat poprzedzających założenie firmy nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej, może liczyć na obniżone składki, które wynoszą w sumie nieco ponad 350 złotych miesięcznie – w tym zawarte są już tego rodzaju składki jak emerytalna, rentowa, na fundusz pracy oraz składka zdrowotna. Jest to znaczne ułatwienie dla początkującego przedsiębiorcy, bowiem składki należne państwu są w naszym kraju ogromnym obciążeniem, a wiadomo, że na samym początku działalności gospodarczej ani zyski nie są na wystarczającym poziomie, by podołać wszystkim opłatom i obciążeniom. Jeśli osoba zakładająca firmę jest osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy, może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie firmy, obecnie kwota dotacji oscyluje w okolicy 21 tysięcy złotych.