Pozyskanie numeru REGON

W procesie powstawania nowej firmy musimy podjąć wiele różnych działań. Oczywiście najważniejszym jest zgłoszenie prowadzonej przez nas firmy do organu ewidencyjnego. Jednak poza tym działaniem musimy podjąć także szereg innych kroków. Jednym z nich jest chociażby zdobycie numeru REGON. Czemu taki numer jest nam potrzebny? To zapis w Urzędzie Statystycznym, który ma konkretne znaczenie. Jak to zwykle bywa z liczbami, każda z nich ma swoją wartość i sens. Z punktu widzenia prawnego natomiast wpis REGON jest naszym obowiązkiem, a przy okazji jest wymagany przy załatwianiu wszelkich formalności firmy. Nawet wystawianie faktury wiąże się z przedstawieniem właśnie tego numeru. Widzimy, więc, że tak ważnego kroku nie możemy pominąć. Numer REGON to tak naprawdę wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Oczywiście jakiś czas temu konieczna była wizyta w odpowiednim Urzędzie Statystycznym, natomiast dzisiaj możemy to załatwić także za pomocą formularza CEIDG-1. Droga urzędowa w ten sposób staje się dużo bardziej przystępna dla przedsiębiorców. Wniosek o przyznanie numeru REGON, każdy przedsiębiorca dostaje pocztą na adres przedstawiony w formularzu. Wojewódzki Urząd Statystyczny nie ma, więc z nowymi przedsiębiorcami wielkiej styczności.