Polityka jednego okienka

Kilka lat temu w naszym kraju mówiło się bardzo głośno o polityce jednego okienka, która rzecz jasna odnosiła się przede wszystkim do prowadzenia działalności gospodarczej z niebywałą łatwością, jednak tak naprawdę odnosić się to miało do rozpoczęcia działalności gospodarczej co miało być bardzo proste. Oczywiście z tego typu szumnych zapowiedzi tak naprawdę nic nie wyszło i nigdy nie mieliśmy do czynienia z polityką jednego okienka, co niestety do dzisiaj ciągnie się za nami jak mantra. Oczywiście zapowiedzi te najczęściej były głoszone tuż przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej ponieważ polityka jednego okienka związana z zakładaniem działalności gospodarczej jest powszechnie wymaga w krajach Unii Europejskiej, jednak jak widać w naszym kraju biurokratyzm rozrósł się do tego stopnia, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z taką a nie inną sytuacją i zamiast móc założyć działalność gospodarczą poprzez jedną wizytę w urzędzie niestety musimy tam odbywać regularne wycieczki co jednoznacznie pokazuje, że tak naprawdę założenie działalności gospodarczej nie jest takie proste jak mogłoby się to wcześniej wydawać zwłaszcza że oprócz częstych wizyt w różnych urzędach ponadto dochodzi do tego niestety obowiązek uiszczania różnego rodzaju opłat, których podobno miało już nigdy nie być, jednak to także było pobożne życzenie przedsiębiorców.