Podstawowe części kapitału w ekonomii

W ekonomii, kapitał jest czynnikiem produkcji, utworzony przez nieruchomości, maszyny lub obiekty każdego rodzaju, które przy współudziale z innymi czynnikami, głównie z pracą i dobrami pośrednimi, przeznacza się na produkcję dóbr konsumpcyjnych, usług i wiedzy. Jest ilością zasobów, dóbr i wartości dostępnych do zaspokojenia potrzeby lub przeprowadzenia określonej działalności i stworzenia zysku ekonomicznego. Często uważa się siłę roboczą jako część kapitału. Również kredyt, ponieważ oznacza zysk w formie odsetek, jest uważany za formę kapitału. Dobra kapitałowe, w odróżnieniu od dóbr do konsumpcji, są używane w produkcji fizycznego kapitału. Odnosi się do rzeczywistych dóbr kapitałowych produktów, które używa się w produkcji innych produktów, ale nie włączają się do pozostałych produktów. Do dóbr kapitałowych zaliczamy fabryki, maszyny, narzędzia i inne budynki. Są różne od surowców, których używa się dpi produkcji dóbr. Wiele produktów może być sklasyfikowanych jako dobra kapitałowe lub dobra konsumpcyjne w zależności od ich użycia. Na przykład samochody i komputery osobiste, i większość tych dóbr kapitałowych są również dobrami trwałymi. Dobra kapitałowe są także różne od kapitału finansowego. Dobra kapitałowe są prawdziwymi przedmiotami własności jednostek (osób, rządów i innych organizacji) aby otrzymać dodatnią wydajność jakiegoś typu produkcji.