Obserwacje na temat ekonomii behawioralnej

Finanse behawioralne i ekonomia behawioralna są bliskimi dziedzinami, które stosują się do badań naukowych w tendencjach poznawczych i emocjonalnych człowieka, aby lepiej zrozumieć podejmowanie decyzji ekonomicznych, i jaki wpływ mają na ceny na rynku, korzyści i przydzieleniu zasobów. Dziedzina badań jest głównie zajęta racjonalnością, lub jej breakiem, czynników ekonomicznych. Modele zachowania typowo obejmują wizje od psychologii z neoklasyczną teorią ekonomiczną. Ostatnio, neuronauka połączyła się z tym sojuszem, pozwalając badać podstawy neuroanatomiczne i neuro fizjologiczne zachowania ekonomicznego, tworząc nową naukę zwaną neuroekonomią. Analizy są głównie zajęte skutkami decyzji rynkowych, ale także wyborem publicznym, innym źródłem decyzji ekonomicznych z podobnymi tendencjami. Na początku, teorie ekonomii i finansów behawioralnych były rozwijane prawie wyłącznie z obserwacji eksperymentalnych i ankiet, chociaż w ostatnich czasach dane z rzeczywistego świata osiągnęły bardziej znaczącą pozycję. Obrazy za pomocą rezonancji magnetycznej były używane po to aby określić, które części mózgu są aktywne w czasie podejmowania decyzji ekonomicznych. Eksperymenty, które symulują sytuacje rynkowe, takie jak giełda i licytacje, są widziane jako szczególnie użyteczne, w miarę jak mogą być używane aby odizolować efekt szczególnej tendencji behawioralnej.