Konto firmowe w banku

Polskie prawo nie nakazuje przedsiębiorcom posiadania odrębnych rachunków bankowych przeznaczonych do celów prywatnych i biznesowych. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą korzystać z osobistego konta przy zawieraniu różnego rodzaju transakcji biznesowych. Jednak praktyka pokazuje, że najczęściej przedsiębiorca jest zmuszony do założenia osobnego rachunku firmowego. Jest to wymagane przez większość banków. Ich regulaminy zakazują korzystania z osobistego konta w celach biznesowych. Powód jest prosty – pieniądze. Banki pobierają bowiem stałe opłaty za prowadzenie kont firmowych. Oczywiste jest więc, że regulują tę kwestię, by nie ponosić strat. Początkujący przedsiębiorcy w celach oszczędnościowych korzystają na ogół z kont prywatnych, ale ta praktyka jest dość skutecznie ukrócana przez banki. Jedyne, do czego zobligowany jest każdy przedsiębiorca, to dokonywanie bezgotówkowych transakcji. Ustawa o swobodzie działalności nakazuje takie działanie, jeśli kwota transakcji opiewa na więcej niż 15 tys. euro lub w przypadku, gdy kontrahent jest przedsiębiorcą. Dzięki wprowadzeniu takich zapisów do ustawy, przeprowadzane transakcje są bezpieczniejsze. Zmniejsza się też ryzyko tzw. prania brudnych pieniędzy. Za niestosowanie się do przepisów ustawy przedsiębiorcom grożą sankcje.