Jak zarejestrować firmę

Rejestracja firmy od 2011 r. odbywa się za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG). Można jej dokonać online lub wydrukować formularz i złożyć go w urzędzie gminy. Wprowadzenie tego rozwiązania znacznie uprościło procedury związane z zakładaniem firmy. Dzięki elektronicznej ewidencji rejestracji można dokonać szybko i bezproblemowo. Rejestracja jest bezpłatna. Baza danych CEDIG ma zasięg ogólnokrajowy. Wypełniając formularz CEDIG, przyszły przedsiębiorca jednocześnie informuje o fakcie założenia firmy takie instytucje, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny. Staje się on płatnikiem składek pracowniczych, podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą posiadającym numer NIP i posiadaczem numeru REGON. W ramach systemu CEDIG można wybrać formę opodatkowania. Nie jest to jednak obowiązkowe. Można to zrobić w późniejszym terminie, poprzez zgłoszenie w urzędzie skarbowym. Inaczej sprawa wygląda, gdy przedsiębiorca ma zamiar się rozliczać poprzez kartę podatkową. W takim przypadku do formularza CEDIG-1 trzeba załączyć dodatkowy dokument – PIT-16. Jeżeli przedsiębiorca ma już nadany dziewięciocyfrowy REGON, nie musi zgłaszać się z wnioskiem o nadanie kolejnego numeru. W takim przypadku dostanie on po prostu potwierdzenie REGON-u.