Jak pozyskać pieniądze?

Największym problemem w otwieraniu nowej działalności gospodarczej, jest brak funduszy pieniężnych. Dobrze wiemy, że bez nich nie uruchomimy żadnej działalności, ale nie zawsze pozyskanie ich jest proste. Jak więc możemy pozyskać fundusz inwestycyjny? Sposobów jest wiele. Oczywiście najprostszym jest zaoszczędzenie potrzebnej sumy pieniędzy. Jednak ta forma rzadko jest wybierana przez przyszłych przedsiębiorców. Czy więc mamy jakąś inną opcję? Możemy się zdecydować na pozyskanie pomocy de minimis. O co chodzi? Dotacje unijne udzielają ogrom funduszy na rozwój przedsiębiorczości w krajach członkowskich, w tym również w Polsce. Poszczególne urzędy zobowiązane są do organizowania wielu konkursów, których celem jest pozyskanie funduszy inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ten sposób możemy uzyskać chociażby 40 000zł, oraz wsparcie pomostowe, wypłacane w comiesięcznych transzach, szkolenie w zakresie prowadzenia firmy, a to wszystko, jeśli mamy dobry i prawidłowo uzasadniony pomysł na założenie działalności gospodarczej. Jeśli nie chcemy, albo nie możemy korzystać z tego rodzaju konkursów, pozostaje nam jeszcze, spróbować skorzystać z pomocy zwrotnej, która oferowana jest bez oprocentowania, niezależnie od wieku wnioskodawcy. Jeśli natomiast taka możliwość również nas nie dotyczy, zostaje kredyt inwestycyjny w banku.