Filozofia współczesnej światowej ekonomii

Filozofia ekonomii jest działem filozofii, która bada filozoficzne aspekty ekonomii. Można też ją określić jako dział ekonomii, która bada swoje własne zasady obok swoich aspektów moralnych. Czym jest ekonomia? Pytanie to rodzi kontrowersje pośród różnych ideologii ekonomicznych. Ekonomia jest nauka społeczną, która bada procesy produkcji, zamiany, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług, które zatem pozwalają utrzymać nasze rodziny. Według innych definicji bardziej popularnych i akceptowanych, właściwa dla nurtów subiektywnych, nauka ekonomiczna analizuje zachowanie ludzkie jako stosunek między danymi celami i brakami w środkach, które mają alternatywne użycie. Czym jest wartość ekonomiczna? Czym jest rynek? Podczas gdy można dać konwencjonalną definicję, celem zadawania tych pytań jest rozszerzenie perspektyw co do charakteru zasad ekonomicznych. Teoria poznania bada w jaki sposób dociera się do poznania rzeczy. Jaki rodzaj prawdy otrzymuje się w teorii ekonomicznej? Jak można udowodnić teorie ekonomiczne? Filozofowie nauki zbadali te kwestie intensywnie od publikacji Retrospekcji Teorii Ekonomicznej Marka Blauga. Teoria gier jest rozwijana pomiędzy wieloma dyscyplinami, a w szczególności pomiędzy matematyką, ekonomią, filozofią lub sztuczną inteligencją. Bardzo z nią związana jest teoria decyzji.