Etyka finansowa dla profesjonalistów finansowych

Etyka w zachowaniu się i działaniach profesjonalisty finansów jest ważna ze względu na to, że błędy i pomyłki w obsłudze ich działań profesjonalnych, z powodu złego zachowania etycznego, skończą z karierami tych profesjonalistów i ich wiarygodnością, jak i samych firm. Etyka ma jako priorytet, ustalić główne zasady, które mogłyby służyć za przewodnik zachowania się osób. Dlatego etyka fachowca od finansów jest pierwszorzędnym elementem w jego wykonywanych zadaniach. Nie posiadanie odpowiednich wartości w ekonomii stworzyło praktyki korupcyjne, powodując duże szkody, które nieraz miały wpływ na światowym poziomie. Niektórymi z wartości, którymi powinien kierować się sektor finansowy to: równość, kompromis, wydajność, przejrzystość. Równość polega na bezstronności i sprawiedliwe traktowanie pomiędzy klientami i wspólnikami. Powinni oni liczyć na takie same możliwości i w takich samych okolicznościach. Chodzi o dobre traktowanie naszych kolegów z pracy czy szkoły, bez oglądania się na ich stan społeczny, orientację seksualną czy płeć. Kompromis polega na wzroście klientów i wspólników, odnośnie polepszenia jakości ich życia, zawsze dotrzymując słowa. Operacje muszą zawsze być wydajne, a usługi muszą być dobrej jakości. Wszystkie działania podejmowane przez firmy muszą być przejrzyste.