Ekonomia konstytucyjna Richarda McKenziego

Ekonomia konstytucyjna jest wspólnym programem badań ekonomii i konstytucjonalizmu. Często opisywana jet jako analizę ekonomiczną prawa konstytucyjnego. Ekonomia konstytucyjna próbuje wyjaśnić wybór różnych norm konstytucyjnych aby ograniczyć opcje i działania organizmów ekonomicznych i politycznych. Różni się to od podejścia tradycyjnej ekonomii. Poza tym, ekonomia konstytucyjna bada jak decyzje ekonomiczne państwa są w zgodzie z obecnymi prawami konstytucyjnymi i ekonomicznymi obywateli. Na przykład, odpowiednia dystrybucja zasobów ekonomicznych i finansowych państwa jest bardzo ważną sprawą dla wszystkich krajów. Ekonomia konstytucyjna pomaga w znalezieniu mechanizmu prawnego aby rozwiązać ten problem. Określenie ekonomia konstytucyjna było stworzone w 1982 roku przez amerykańskiego ekonomistę Richarda McKenziego. Później był użyty przez innego amerykańskiego ekonomistę, Jamesa Buchanana, jako nazwę nowej poddyscypliny akademicznej. Buchanan otrzymał nagrodę nobla w 1986 roku za rozwój podstaw umownych i konstytucyjnych dla torii ekonomicznych i politycznych w podejmowaniu decyzji. Buchanan odrzuca jakikolwiek pojęcie organiczne państwa jako wyższego w mądrości od obywateli tego państwa. Ta pozycja filozoficzna jest podstawą ekonomii konstytucyjnej. Bowiem każda konstytucja musi być stworzona przez co najmniej kilka pokoleń obywateli.