Ekonomia dla sławnych filozofów

Ekonomia, dla Arystotelesa, jest nauką która zajmuje się sposobem, w który zarządza się zasoby lub zastosowanie istniejących zasobów w celu zaspokojenia potrzeb, które mają ludzie. Celem ich badań jest działalność ludzka, i dlatego jest nauką społeczną. Nauki społeczne różnią się od nauk ścisłych lub naturalnych, tym że ich tezy nie mogą być obalone lub sprawdzone za pomocą eksperymentów w laboratorium. Dlatego używają różnych typów metody naukowej. Stąd ich złożoność i duży poziom niepewności, za pomocą przybliżeń lub przynajmniej określając tendencję w zachowaniu zmiennych ekonomicznych. Z drugiej strony, wyobrażenia, które pochodzą z tego czym ma być ekonomia są właściwe dla ekonomii normatywnej, i jako takie, są nie do udowodnienia. Nauka ekonomiczna jest zawsze usprawiedliwiona przez ludzką chęć do zaspokojenia własnych celów. Ten aspekt definicji jest często poddawany dyskusji, i jest tym który najmniej rozwinął się w historii analizy ekonomicznej, z wyłączeniem szkoły austriackiej, i w szczególności dla produkcji innych dóbr i usług. To pojęcie kosztu, wykraczające poza czystym pojęciem pieniężnym, jest właściwe dla ekonomistów i nazywa się kosztem możliwości. Aby przydzielić zasoby, musi istnieć kryterium, które pozwala na realizację prób społecznych i ekonomicznych. Tak wygląd krótki zarys filozofii w ekonomii.