Determinanty powstawania firmy

Każda firma powstaje w oparciu o ważne i uwzględniające wiele czynników założenia. Jeśli chcemy swój pomysł w wprowadzić w życie to musimy go oprzeć na solidnych podstawach. Tym, co najbardziej wpływa na naszą decyzję, szczególnie, jeśli chodzi o wybór formy prowadzenia działalności, są z góry ustalone determinanty. O czym nas informują? Mówią nam o tym, że zakładając naszą firmę, musimy mieć na uwadze kilka ważnych informacji. Pierwszym determinantem jest oczywiście planowany przedmiot prowadzenia działalności gospodarczej, bez którego nie wybierzemy formy prawnej firmy. Kolejnym determinantem naszego działania, musi być zakres prowadzonej przez nas działalności. Każda firma działa w ściśle określonym zakresie, który trzeba wybrać i zrozumieć jeszcze przed uregulowaniem prawnym. Na co jeszcze musimy zwrócić uwagę? Oczywiście na to, co najbardziej wpłynie na naszą pracę, czyli na posiadane zasoby, majątkowe, finansowe i ludzkie. To właśnie w oparciu o nie będziemy działać, ale świadomi ich wartości i występowania musimy być jeszcze przed rozpoczęciem działań prawnych. Ostatnie trzy determinanty to zasada know – how, o którą opiera się każda działalność, nie tylko ta oparta na założeniu firmy; zaplecze lokalowe, które musi być uwzględnione w formularzu CEIDG-1 i poszukiwane rynki zbytu. Jeśli znamy wszystkie te informacje, łatwiej nam będzie dokonać świadomej decyzji.