Czy warto założyć własną działalność?

Myśląc o wszystkich przedsiębiorcach i ich firmach widoczna jest tendencja do wyolbrzymiania korzyści, które czerpią z własnej firmy a pomniejszania strat i wad. Zazwyczaj mówimy o zarobkach i korzyści wynikającej z braku przełożonych. Dla wielu to największe zalety. A to, dlatego, że jedynie od nas zależy, co, kiedy i w jakim stopniu osiągniemy. Ale nie można zapominać o licznych wadach. Część z nas, którzy boją założyć działalność, nie robi tego ze względu na dużą odpowiedzialność. Zrobienie jakichś błędów podczas księgowania, niedopilnowanie terminów, błędy w obliczeniach i wiele innych to straszak na młodych przedsiębiorców. Dzieje się tak, dlatego, że w sytuacji, gdy popełnimy błąd i nie uświadomimy sobie tego w odpowiednim czasie, możemy zapłacić solidną karę, być posądzeni o oszustwa lub stracić cennych klientów, od których zależy osiąganie zysku. To poważne wady, z których należy zdawać sobie sprawę. Jednak nie muszą być one przeszkodą nie do przejścia. Jeśli nie znamy się na sprawach prowadzenia własnej firmy, wystarczy poprosić zaufanego przedsiębiorcę o pomoc, skorzystać z wiedzy księgowego lub oddać jemu prowadzenie naszych ksiąg. Równie dobrze można skorzystać z pracy biura rachunkowego. W sytuacji, gdy nasza firma jest mała, można samodzielnie spróbować nad nią zapanować.