Czy nazwa firmy ma znaczenie w biznesie

Poszukując pomysłu na założenie własnego biznesu, najważniejszą kwestią wydaje się znalezienie takiego profilu działania firmy, by na obecnym trudnym rynku znaleźć sferę usług czy też produkcyjna, gdzie jest zapotrzebowanie na taką właśnie działalność. Jednym z ważniejszych elementów początkującej firmy jest znalezienie dla niej nazwy – oczywiście powinna być ona tak dobrana, by z jednej strony kojarzyła się naszym przyszłym kontrahentom czy klientom z profilem działalności firmy, a jednocześnie dawała się łatwo zapamiętać. Na pewno nazwa firmy nie powinna być trudna do zapamiętania, bowiem długie, zawiłe nazwy nic nie mówią często potencjalnym klientom, którzy nawet nie zadają sobie trudu, by starać się zapamiętać tak skomplikowana nazwę. Również użycie słów zaczerpniętych w czystej formie z języka obcego może spowodować trudności w znalezieniu szerokiej rzeszy klientów, z jednej bowiem strony mogą oni nie skojarzyć pisanej nazwy firmy z tą wygłaszaną chociażby w reklamie rafiowej czy telewizyjnej, z drugiej zaś strony nie lubimy nazw, które jest nam trudno w ogóle powtórzyć. Często w nazwie firmy zawarte jest nazwisko jej twórcy i właściciela – jest to generalnie korzystny zabieg, bowiem łatwo daje się rozpoznać daną firmę, utożsamić ją z konkretna osoba. Kolejna korzyść takiego zabiegu to możliwość zachowania pewnych elementów nazwy firmy przy tworzeniu jej kolejnych przedstawicielstw czy firm córek – mogą one mieć inne nazwy, kojarzone z danym profilem produkcji czy usług, a jednocześnie umieszczenie w nazwie nazwiska daje rozpoznanie już wypracowanej marki.