Cele prowadzonych badań w ekonomii

Celem ekonomii jest badać poprawną dystrybucję ograniczonych zasobów, aby zaspokoić potrzeby człowieka. Innymi słowami, analizuje stosunek pomiędzy zasobami, którymi się dysponuje, które mają ograniczony charakter; i potrzebami, które mają nieograniczony charakter. Cele ekonomii są bardzo obszerne, i obejmują badanie i analizę następujących faktów. Sposób w jaki ustala się ceny dóbr i czynniki produkcyjne, takie jak praca, kapitał i ziemia; i w jaki sposób przydziela się zasoby. Zachowanie rynków finansowych i sposób w jaki przydziela się kapitał w społeczeństwie. Skutki interwencji państwa w społeczeństwie i jego wpływ na wydajność rynkową. Rozmieszczenie dochodu, i proponuje lepsze metody pomocy dla biedy bez zmiany wyników ekonomicznych. Wpływ wydatków państwa, podatków i deficyt budżetowy państwa we wzroście krajów. W jaki sposób rozwijają się cykle ekonomiczne, ich powody, wahanie się bezrobocia i produkcja. Również, potrzebne działania do ulepszenia rozwoju ekonomicznego krótko i długofalowego. Funkcjonowanie handlu międzynarodowego i skutki utworzenia barier dala wolnego handlu. Wzrost krajów rozwijających się. Po krotce, takie są cele badań ekonomii. Nie należy jednak zapominać o tym, że definiując ekonomię istnieje wiele punktów widzenia, w zależności na którym celu się skupimy.