Biznesplan kluczem do interesu

Zakładanie własnej firmy nie jest procesem prostym, ale dzięki daleko idącej liberalizacji prawa w ostatnich czasach można zauważyć postępujący rozwój przedsiębiorczości wśród zwykłych ludzi. Coraz częściej także programy pomocowe oraz odgórne dążenie do aktywizacji warstw społecznych przynoszą efekty w postaci przekształcania dotychczasowych bezrobotnych w pracowników lub nawet właścicieli. Istnieje cała grupa różnego rodzaju programów wspierających zakładanie działalności gospodarczej przez zwykłych ludzi a w szczególności bezrobotnych lub absolwentów szkół wyższych bez perspektyw na rynku pracy. Odpowiednio przygotowany biznesplan jest tutaj jednak podstawą zarówno dla samego planującego interes jak i przede wszystkim dla komisji przyznającej granty i pieniądze. Osoba, która planuje rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy musi być świadoma nie tylko swoich potencjalnych możliwości i szans, jakie niesie ze sobą prowadzenie własnej działalności. Musi także mieć świadomość wszystkich kosztów i dodatkowych aspektów utrudniających zarządzanie firmą, a przede wszystkim potencjalnych kłopotów finansowych. Dlatego zawyżanie własnych oczekiwań i wpływów lub zaniżanie potencjalnych kosztów funkcjonowania nie jest posunięciem mądrym a może jedynie zaszkodzić samemu przedsiębiorcy w przyszłości.