Analiza SWOT dla początkujących

Własny biznes rodzi przede wszystkim ogromną odpowiedzialność. Pracując dla kogoś nawet na podstawie tak zwanej umowy śmieciowej, chociaż mamy mniejsze zarobki, to jednak nie musimy się niczym martwić. Wykonujemy stałą, określoną pracę i za nią dostajemy comiesięczne wynagrodzenie. Zupełnie inaczej jest z osobami, które rozpoczynają, albo już prowadzą swoją własną działalność gospodarczą. Całkiem, więc naturalne wydaje się, że taka osoba chce jak najlepiej poznać wszystkie swoje słabe i mocne strony, punkty, w które może uderzyć konkurencja, albo wręcz przeciwnie, te, w które sami mogą uderzyć. Do poznania takich informacji, a raczej ich uszeregowania służy analiza SWOT. Nazwa pochodzi od czterech angielskich słówek, które w tłumaczeniu na język polski, oznaczają, mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Wypełniając każdą z tych rubryk możemy w formie tabelarycznej zobaczyć i porównać wszelkie informacje. Z takiej analizy rodzą się nowe pomysły, odnoszące się do możliwości walki z zagrożeniami, poprzez mocne strony. Taka analiza pomoże usystematyzować wiedzę na temat prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa i utworzy świadomość pozycji naszej firmy. To wspaniałe narzędzie, którym warto się posługiwać nie tylko tworząc firmę, ale także w trakcie jej funkcjonowania.