Analiza SWAT przydatna w każdym biznesie

prowadzenie analiz biznesowych

Technika analityczna SWAT pozwala na dokładne posegregowanie i uporządkowanie informacji dotyczących danego biznesu. Wykorzystywana jest również w biznes planach, daje proste, czytelne informacje na temat stanu firmy. Co oznacza skrót SWAT? Pochodzi on od czterech kluczowych słów: S czyli Strengths, co oznacza mocne strony, W czyli Weaknesses, słabe strony, O czyli Opportunities, szanse, możliwości i T czyli Threats, zagrożenia. Analiza SWAT ma zastosowanie w ocenie każdego produktu, usługi, wszystkiego, co wytwarza biznes. Opisując mocne strony należy pamiętać o atucie produktu, jego zaletach i przewadze nad innymi, podobnymi. Słabe strony to głównie wady produktu. Szanse, czyli możliwości polepszenia produktu i zwiększenie jego szans na zainteresowanie klientów. Zagrożenia, to wszystkie ewentualne działania, które mogą przynieść niekorzystne zmiany w stosunku do analizowanego produktu. Jeżeli wszystkie zebrane informacje powiążemy ze sobą w różnych konfiguracjach, na przykład, czy mocne strony produktu dadzą nowe szanse i możliwości, lub czy słabość produktu wynika z ewentualnego zagrożenia, otrzymamy bardzo dokładny obraz danego produktu i łatwiej będzie prowadzić kampanię marketingową, a tym samym sprzedaż. Na podstawie oceny powstałej w wyniku pełnej analizy SWAT, dla każdego produktu możemy opracować inną strategię marketingową.