Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Każde przedsiębiorstwo niezależnie od branży i profilu powinno, co jakiś czas dokonywać analizę, która będzie miała na celu określenie stopnia rentowności prowadzonej działalności. Analiza finansowa obejmuje szereg różnych wskaźników. Do podstawowych wskaźników należą te, które pozwalają obliczyć rentowność sprzedaży. Dzięki nim wiemy, jaki zysk generują zaangażowane składniki majątku. Inny rodzaj wskaźników dotyczy płynności. Na podstawie określonych wzorów można obliczyć czy nasze przedsiębiorstwo byłoby w stanie uregulować wszystkie zobowiązania, gdyby w tym samym czasie wszyscy wierzyciele zażądali spłaty. Z kolei zbyt wysoki poziom tego wskaźnika informuje o stopniu zamrożenia środków pieniężnych, które mogłyby być korzystniej zainwestowane. Kolejny rodzaj wskaźników informuje o rotacji zapasów. W zależności od tego, czy jest to wskaźnik rotacji w razach, czy w dniach dowiadujemy się ile razy w ciągu roku odnawiany jest zapas albo przez ile dni zapas jest magazynowany. Znajomość tych wyników pozwoli na takie gospodarowanie zapasami, by zapewnić ciągłość produkcji lub sprzedaży i by nie gromadzić zbędnych, trudno zbywalnych zapasów. Znane są jeszcze inne wskaźniki. Na przykład rotacji należności, zadłużenia i inne. Pokazują, co jest dobre, a co trzeba zmienić. Dlatego warto znać te wzory i co jakiś czas je analizować.