Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

W celu udzielania pomocy początkującym przedsiębiorcom powstały Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Jest to projekt skierowany do studentów i absolwentów wyższych uczelni. Pomaga im wejść na drogę prowadzenia samodzielnego biznesu. Początki prowadzenia firmy bywają bardzo trudne, szczególnie w przypadku osób młodych, niemających doświadczenia życiowego, zawodowego i biznesowego. Dlatego też inkubatory przedsiębiorczości służą im radą w zakresie prowadzenia firmy, zapewniają bogaty pakiet szkoleń tematycznych, pomagają sprostać wielu formalnościom, które stoją na przeszkodzie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Korzystając z pomocy inkubatora, nie trzeba rejestrować firmy w urzędzie. Pomoc ta jest skierowana do osób przed 30. rokiem życia, planujących prowadzenie biznesu we właściwie dowolnej dziedzinie, z zastrzeżeniem, że nie może być ona objęta licencją czy koncesją. Z pomocy inkubatorów korzystają młode, dynamiczne i kreatywne osoby, mające ciekawy pomysł na biznes i potrafiące przekonać do swoich zamierzeń. AIP pełni rolę pośrednika, dzięki czemu firma nie musi być rejestrowana, co znacznie ułatwia młodym ludziom strat w biznesowym życiu. Początkującym przedsiębiorcom pomagają doświadczeni pracownicy inkubatorów, którzy posiadają wystarczającą wiedzę i umiejętności, by służyć radą adeptom biznesu.