Ekonomia konstytucyjna Richarda McKenziego

Ekonomia konstytucyjna jest wspólnym programem badań ekonomii i konstytucjonalizmu. Często opisywana jet jako analizę ekonomiczną prawa konstytucyjnego. Ekonomia konstytucyjna próbuje wyjaśnić wybór różnych norm konstytucyjnych aby ograniczyć opcje i działania organizmów ekonomicznych i politycznych. Różni się to od podejścia tradycyjnej ekonomii. Poza tym, ekonomia konstytucyjna bada jak decyzje ekonomiczne państwa są w zgodzie z obecnymi prawami konstytucyjnymi i ekonomicznymi obywateli. Na przykład, odpowiednia dystrybucja zasobów ekonomicznych i finansowych państwa jest bardzo ważną sprawą dla wszystkich krajów. Ekonomia konstytucyjna pomaga w znalezieniu mechanizmu prawnego aby rozwiązać ten problem. Określenie ekonomia konstytucyjna było stworzone w 1982 roku przez amerykańskiego ekonomistę Richarda McKenziego. Później był użyty przez innego amerykańskiego ekonomistę, Jamesa Buchanana, jako nazwę nowej poddyscypliny akademicznej. Buchanan otrzymał nagrodę nobla w 1986 roku za rozwój podstaw umownych i konstytucyjnych dla torii ekonomicznych i politycznych w podejmowaniu decyzji. Buchanan odrzuca jakikolwiek pojęcie organiczne państwa jako wyższego w mądrości od obywateli tego państwa. Ta pozycja filozoficzna jest podstawą ekonomii konstytucyjnej. Bowiem każda konstytucja musi być stworzona przez co najmniej kilka pokoleń obywateli.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.